Reservdelar
Presservice kan anskaffa eller tillverka de flesta typer av reservdelar till de på marknaden förekommande pressarna och kringutrustningarna.
Pumpenheter
Egentillverkade pumpenheter i alla storlekar och modeller passande för olika presstyper och märke.
Modern hydraulik med DIN Normerade Cartridge ventiler.
Pumpenheten uppfyller gällande myndighetskrav gällande hydraulsäkerhet
Tankbehållare med droppkant och manlucka försedd med siktglas samt speciella lyftuttag för gaffeltruck för säker hantering vid montagearbeten
Klippslagdämpare
Ökar livslängden på maskinerna då de tar upp hastighetsrusningen vid klipp.
Reducerar ljudnivån vid klippning (ergonomi)
Passar de flesta typer av pressar hydrauliska såväl som mekaniska
Placeras lämpligen en i varje hörna på pressbordet
Kan utrustas med separat hydrahydraulikenhet (normalt för excenterpressar)
Personskydd
Elektriskt förreglade öppningsbara skydd på baksida av press
Fasta skydd på sidorna av pressen
Skydden uppfyller kraven för personsäkerhet enlig AFS 1999:8
psl005002.jpg
Presservice Ljungby AB
BOX 10
Ljungby 341 39
Tel:
+46 (372) 69490
Fax:
+46 (372) 69499
E-mail:
info@presservice.se