Före...
Presservice utför ombyggnader i olika nivåer efter kundens önskemål och krav.
   Ombyggnader som el, person och hydraulsäkerhet för att de gamla maskinerna skall uppfylla myndighetskraven i AFS 1999:8. Till mer avancerade ombyggnader som kompletta pumpenheter och styrsystem för att modernisera de gamla maskinerna och säkerställa reservdelstillgängligheten och produktionen för framtiden.
   Alla ombyggnader följer nu gällande myndighetskrav som exempelvis performance level. Intyg lämnas vid varje ombyggnad.
Efter...
psl003002.jpg
Presservice Ljungby AB
BOX 10
Ljungby 341 39
Tel:
+46 (372) 69490
Fax:
+46 (372) 69499
E-mail:
info@presservice.se