skickliga och välutbildade serviceingenjörer utför service och reparationer på de flesta på marknaden förekommande pressar såväl hydrauliska som mekaniska. Även kantvikningsmaskiner och gradsaxar ingår i våra åtagande.
   Tillsammans med våra huvudägare SMV Industrier kan vi erbjuda dig som kund komplett service och reparationsåtagande gällande alla typer av pressar och tillhörande kringutrustningar.
Presservice
Presservice har speciellt utbildad personal som ägnar sig åt kontraktservice eller vardagligt kallad årlig översyn. Planeringen av denna kontraktservice görs av servicechefen på Presservice tillsammans med kunden. Detta innebär bland annat att Du som kund inte glömmer bort att göra dessa serviceåtagande då de är myndighetsrelaterade och skall utföras enligt ett visst mönster och tidplanering. Då du är kontraktskund har du alltid ett rabatterat timpris och reservdelspris. Då Presservice nu ingår i SMV Industrier kan vi samordna kontraktservicen och utföra samtliga typer av översyner vid ett och samma tillfälle, detta blir kostnadseffektivt för dig som kund.
Kontraktservice:
psl002003.jpg
Presservice Ljungby AB
BOX 10
Ljungby 341 39
Tel:
+46 (372) 69490
Fax:
+46 (372) 69499
E-mail:
info@presservice.se