Välkommen till Presservice Ljungby AB
Presservice Ljungby AB
BOX 10
Ljungby 341 39
Tel:
+46 (372) 69490
Fax:
+46 (372) 69499
E-mail:
info@presservice.se
psl001001.jpg
Sen starten 2002 har Presservice Ljungby AB´s namn vuxit sig allt starkare på marknaden. Nya såväl som gamla kunder väljer Presservice som samarbetspartner även i de lite större projekten. Våra stora styrkor är flexibilitet, bred kunskap, snabba beslutsvägar samt kontaktnätet av leverantörer ute i Europa. Presservice kan hjälpa dig hela vägen från förfrågningsstadiet till färdig maskin.
Våra egna produkter präglas av bra konstruktion med innovativa lösningar vilket ger användaren en gedigen maskin, modern teknik och svensk kvalitet.
2010 Förvärvade SMV Industrier merparten av Presservice, i och med detta förvärv stärktes service och underhållsidan hos båda parter. Vi kan nu erbjuda en totallösning inom dessa områden för dig som kund.
Vi kan nu tillverka flera av komponenterna i eget hus sen samgåendet med SMV då de har en maskinpark lämpad för deras egen tillvekning av excenterpressar. Detta ger oss snabbhet, flexibilitet, kostnadseffektivitet samt inte minst kontroll av detaljerna i ett tidigt skede. Allt för att du som kund skall känna dig trygg när du köper av oss,

Kuno Nothin
Site Manager